Usługę księgowości uproszczonej kierujemy do małych firm, zobligowanych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji na potrzeby podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Opis Pierwszy miesiąc Następne
1 Prowadzenie uproszczonej księgowości dla celów podatkowych 100 zł 150 zł
2 Prowadzenie ewidencji VAT 200 zł 250 zł
3 Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego 80 zł 100 zł
4 Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego i ewidencji VAT 150 zł 200 zł
5 Obsługa płacowa i/lub kadrowa pracowników 30 zł 30 zł
6 Rozliczanie umów cywilnoprawnych 30 zł 30 zł
(zależne od ilości faktur)