Usługę księgowości uproszczonej kierujemy do małych firm, zobligowanych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji na potrzeby podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

Masz już konto?