Naszą ofertę kierujemy do osób prowadzących działalność gospodarczą, rozliczających się z podatku za pomocą księgi przychodów lub ewidencji ryczałtowej

Kadry i płace

Jeśli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę lub na podstawie umów zlecenia lub o dzieło, ciąży na Tobie szereg obowiązków, od rejestracji pracownika do ZUS, naliczenia wynagrodzenia, po potrącenie podatku i składek społecznych od wypłaty oraz odprowadzenie ich do urzędu. Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim z powyższych, niezależnie ilu zatrudniasz pracowników.

Opis Cena
5 Obsługa kadrowo-płacowa pracowników 40 zł
6 Obsługa kadrowo-płacowa umów zlecenie i umów o dzieło 30 zł

KADRY I PŁACE

  • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
  • Sporządzanie miesięcznych list płac
  • Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
  • Sporządzenie rozliczeń rocznych dla pracowników/zleceniobiorców (PIT-11/PIT-37/PIT-36)
  • Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu
  • Obsługa ZUS (naliczanie składek, sporządzanie deklaracji, zgłoszenia oraz wyrejestrowania pracowników)