Usługę księgowości uproszczonej kierujemy do małych firm, zobligowanych do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji na potrzeby podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjonowanych.

RACHUNKOWOŚĆ

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów; Ewidencji Ryczałtowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji do celów rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Rozliczenia z ZUS właścicieli firmy
 • Załatwianie spraw z zakresu ZUS z wykorzystaniem usług dostępnych elektronicznie na platformie ZUS PUE

PODATKI

 • Obliczanie wysokości należnych podatków dochodowych w ujęciu okresowym (zaliczki miesięczne/kwartalne)
 • Obliczanie i sporządzanie zobowiązań/należność z tytułu rozliczeń podatku VAT
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń z tytułu uzyskiwanych dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej (w tym dochody z tytułu pracy, umów cywilnoprawnych) oraz deklaracji/formularzy podatkowych

KADRY I PŁACE

 • Sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • Sporządzanie miesięcznych list płac
 • Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników
 • Sporządzenie rozliczeń rocznych dla pracowników/zleceniobiorców (PIT-11/PIT-37/PIT-36)
 • Wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu
 • Obsługa ZUS (naliczanie składek, sporządzanie deklaracji, zgłoszenia oraz wyrejestrowania pracowników)

KSIĘGOWOŚĆ
ONLINE

 • Panel klienta
 • Możliwość dostarczania dokumentów w formie elektronicznej
 • Możliwość wystawiania faktur i innych dokumentów w systemie
 • Stały dostęp do danych finansowych firmy
 • Możliwość samodzielnego monitoringu płatności wobec US i ZUS
Multitasking

Nasze Biuro Rachunkowe Oferuje

Bardzo poszukiwany przez klientów wgląd do wszystkich danych on-line. Zapewniamy stały i bezpieczny dostęp do danych księgowych oraz skanów dokumentów on-line. Dzięki księgowości on-line cały czas na bieżąco możesz monitorować stan zobowiązań i należności, a także poziom kosztów i przychodów.

Multitasking

Księgowość uproszczona on-line

Każdemu klientowi udostępniamy bezpłatnie aplikację do wystawiania faktur sprzedażowych on-line. Aplikacja ta pozwala wystawić fakturę sprzedaży, a także ją wydrukować lub wysłać bezpośrednio do odbiorcy. Na dedykowanym panelu klienta można zobaczyć skany wszystkich zaksięgowanych faktur kosztowych i zakupowych. Panel dla klienta umożliwia też kontrolowanie zobowiązań i należności oraz prowadzenie kasy gotówkowej. Informację o podatkach umieszczamy na panelu klienta, wysyłamy powiadomienie sms oraz tradycyjnie e-mailem.

Multitasking

Księgowość uproszczona tradycyjna

Odbieramy w biurze lub możliwy jest przyjazd po faktury do firmy w Legnicy i okolicach (dodatkowa płatność). Wszystkie wiadomości dotyczące zobowiązań podatkowych przekazujemy e-mailem lub SMS.

Multitasking

O nas

Jesteśmy młodym zespołem, stawiającym na nowoczesne rozwiązania. W naszej pracy kładziemy nacisk na efektywność i szybkość działania. Szanujemy czas naszego klienta, dlatego staramy się zminimalizować potrzebę bezpośredniego dostarczania przez niego dokumentów do minimum i komunikacji twarzą w twarz na rzecz komunikacji elektronicznej. Nasze biuro rachunkowe oferuje, bardzo poszukiwany przez klientów, wgląd do wszystkich danych on-line. Zapewniamy stały i bezpieczny dostęp do danych księgowych oraz skanów dokumentów on-line. Pozwala to klientom na bieżąco monitorować stan zobowiązań i należności, a także poziom swoich przychodów i kosztów, oraz wszelkich rozliczeń.